Kontakt

Sídlo spoločnosti 

AVEPHARMA, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČ DPH: SK2022395276
Č.ú.: 4005661519/7500 – Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0566 1519
SWIFT KÓD: CEKOSKBX
IČO: 36793221

Zákaznícka podpora

Anna Turoňová
Mobil: +421 915 080 566
e-mail: avepharma@avepharma.eu